Odbor Glavnog grada Podgorica:


Dalmatinska 130d, Podgorica

Luka Rakčević, predsjednik

Vidoje Petričić, potpredsjednik

Milena Vuković, potpredsjednica

Bojan Jevrić, sekretar