Dr sci.med. Miodrag Pavličić, hirurg-specijalista opšte i grudne hirurgije, rođen je 1950. u Gorici kod Danilovgrada.
Gimnaziju završio u Titogradu, a Medicinski Fakultet u Beogradu 1975. godine.
Specijalizacije iz opšte i grudne hirurgije završio na Medicinskom  fakultetu u Beogradu 1982. i 1987.
Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na  problemima karcinoma pluća.
Familijaran sam sa velikim brojem hirurških procedura iz pomenutih  oblasti.
Osnivač sam Grudne hirurgije u Crnoj Gori kao posebne discipline i  jedan od utemeljivača moderne hirurgije.
Bio sam direktor Hirurške Klinike KCCG, Šef Centra za Grudnu  hirurgiju, Medicinski Direktor KCCG i Ministar zdravlja  od 2002-2006.
Poslednjih sedam  godina radim u privatnoj bolnici Codra kao hirurg.
Školovao sam se i u

  • Torontu-Toronto General Hospital 1989, National  Cancer Center of Japan 1995 i 2010,
  • Royal Brompton Hospital London  1996.,
  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 1998.,
  • Masachusets General Hospital-Harward University 2001., 
  • Thorax Klinik-Hedelberg 2008., Chirurgische Klinik Heidelberg 2012. ...

Politikom se bavim od početka devedesetih, protiveći se  nesporazumima,ratnim sukobima i devijacijama svih vrsta na ovim prostorima kroz angažovanje u SDP-i u i kao građanin...
Kao član koordinacionog odbora biće zadužen za zdravstvo.