Ranko Vuković je rođen 1. oktobra 1958. godine u Danilovgradu gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Fakultet političkih nauka završio je u Beogradu, a nešto kasnije je magistrirao iz oblasti međunarodnih odnosa na Univerzitetu Donja Gorica.
Trenutno radi u Centru za kulturu Danilovgrad. Dugo godina je obavljao funkciju direktora KIC-a „Budo Tomović“. Takođe, bio je osnivač i direktor nevladine organizacije Centar za tolernciju i dijalog. Kolumnista je DN „Vijesti“.
Živi u Podgorici. Oženjen je i ima troje djece.